Shared.SearchResults
SortField.SortBy
SortField.NewestFirst

Ik studeer vastgoed, welke kansen maak ik om een job te vinden in de vastgoedsector?

Studeer je bijna af van een vastgoedopleiding? Dan is de kans reëel dat je een job vindt in de vastgoedsector. De vastgoedsector kent immers heel wat uiteenlopende beroepen die, afhankelijk van de grootte en het type van bedrijf, op verschillende vlakken van de immobiliënwereld actief zijn. Denk hierbij maar aan activiteiten in beheer (syndic), overdracht bemiddeling en uiteraard ook verkoop of verhuur. 

Nieuw BIV-stagereglement

Op donderdag 20 juli 2023 keurde de federale ministerraad het vernieuwde stagereglement van het BIV goed. 

Stagiair (m/v/x) vindt stageplaats. En vice-versa.

Leren op de werkvloer wordt steeds belangrijker, en stages spelen daar vanzelfsprekend een grote rol in. Voor de stagiair zijn ze de ideale manier om de werkvloer te verkennen. Voor de stagemeester is het een uitgelezen kans om nieuw talent op de arbeidsmarkt te scouten. 

Modeldocumenten

Modeldocumenten voortaan beschikbaar via RealSmart. 

Winnaars REA

Op donderdag 29 september gingen de Real Estate Awards (REA) door in de Brugeoise in Brugge. Dit zijn de winnaars! 

Real Estate Awards (REA)

CIB Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar straf vastgoedtalent. Met de Real Estate Awards bekroont en stimuleert CIB Vlaanderen het ondernemerschap in de vastgoedsector.

Syndicus als knelpuntberoep

Onlangs voerde de VDAB een update door in de lijst van knelpuntberoepen. Dit jaar kwamen er 21 bij, waardoor het totale aantal knelpuntberoepen momenteel op 207 staat. Specifiek voor de vastgoedsector staat het beroep van syndicus ook op deze lijst. 

Resultaten BIV bekwaamheidsproeven

Het BIV publiceerde onlangs de resultaten van zowel de schriftelijke als de mondelinge bekwaamheidsproeven. Ontdek hier de resultaten en slagingspercentages. 

Wat is een BIV-stage precies?

Als je vastgoedmakelaar wil worden en je je die titel wil toe-eigenen, kan je niet om een BIV-erkenning heen, zowel voor activiteiten in hoofdberoep als in bijberoep. En de BIV-stage is in dat traject een noodzakelijke stap.